9 питань і відповідей про інклюзивні групи

 1. Як відкрити інклюзивну групу?

Інклюзивні групи створюють на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з ООП. Це визначено в абзаці другому частини третьої Закону про дошкільну освіту.

Рішення про створення інклюзивної групи в ЗДО приймає засновник.

 1. Яка наповнюваність інклюзивних груп?

 Обмеження щодо максимальної кількості дітей в інклюзивній групі зняв Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06.09.2018 №2541-VII.

Наповнюваність груп у ЗДО залежить від віку дітей та становить:

до 15 осіб – для дітей віком від одного до трьох років;

до 20 осіб – для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

до 15 осіб – різновікові.

Кількість дітей з ООП в групі не більше трьох.

 1. Чи забезпечують безплатним харчуванням дітей з ООП в інклюзивних групах?

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади забезпечують безплатним гарячим харчуванням дітей з ООП, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах. (п.3 ст. 56 Закону про дошкільну освіту)

У статті 35 Закону про дошкільну освіту визначено, що органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безплатним харчуванням:

Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей малозабезпечених сімей.

 1. Чи є інклюзивна група спеціальною?

Ні. Спеціальну групу комплектують для дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку:

З порушенням слуху, зору, з порушенням мови, з порушенням опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку.

Інклюзивна група – це група, до складу вихованців якої зараховано одну-три дитини з ООП. Діяльність інклюзивної групи регулює Порядок №530.

 1. Кому встановлюють доплати в інклюзивній групі?

За роботу в інклюзивних групах педагогічним працівникам і помічникам вихователів встановлюють доплату в граничному розмірі 20% посадового окладу за години роботи в цих групах.

 1. Які основні завдання та функції асистента вихователя?
 2. Чи потрібно асистенту вихователя інклюзивної групи ЗДО проходити атестацію?

Оскільки асистент вихователя – це педагогічний працівник, то він проходить атестацію. Посада асистента вихователя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій. За результатами атестації встановлюють тарифний розряд.

 1. Чим відрізняється асистент вихователя від асистента дитини?

На відміну від асистента вихователя, асистент дитини здійснює індивідуальну підтримку дитини зі складними чи комплексними порушеннями розвитку. Асистентом дитини можуть бути її батьки, волонтери. Призначається за рекомендаціями ІРЦ.

 1. Як оплачувати працю фахівців за проведення (надання)корекційно-розвиткових занять (послуг) дітям з ООП в інклюзивних групах?

Кошти субвенції спрямовують на оплату за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, що визначені ІПР особам з ООП, які здобувають світу в інклюзивних групах. Інші виплати – підвищення за педагогічне звання, надбавки за вислугу років і престижність праці, інші надбавки і доплати – не визначені в Порядку №88 і при оплаті праці фахівцям за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять їх не встановлюють.

Про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП

Поняття команди супроводу

Команда психолого-педагогічного супроводу утворюється з метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

Хто входить в команду супроводу?

 1. Постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, інші спеціалісти (практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог), батьки.
 2. Залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення).

Принципи діяльності команди супроводу:

 • Повага до індивідуальних особливостей дитини;
 • Дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • Командний підхід
 • Активна співпраця з батьками дитини, залучення їх до освітнього процесу та розробки індивідуальної програми розвитку;
 • Конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • Міжвідомча співпраця між постійними учасниками.

Завдання команди супроводу:

 • Збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі.
 • Визначення напрямків надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
 • Розроблення ІПР для кожної дитини та її моніторинг, визначення динаміки розвитку дитини.
 • Надання методичної підтримки педагогічним працівникам.
 • Створення належних умов щодо інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище.
 • Проведення консультацій з батьками.
 • Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою недопущення дискримінації та упередженого ставлення до дітей з ООП.

Обов’язки конкретних учасників команди супроводу:

 • Вихователь: забезпечення освітньо-виховного процесу дитини з ООП, участь у підготовці та розробці ІНП, надання інформації батькам про стан засвоєння програми, створення належного мікроклімату в колективі.
 • Асистент вихователя: спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, участь в організації освітнього процесу та робота з ІПР, адаптація освітнього середовища, надання інформації батькам, педагогам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.
 • Практичний психолог: вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП, психологічний супровід, надання корекційно-розвиткових послуг, надання рекомендацій та консультацій батькам та педагогам, просвітницька робота в інклюзивному середовищі.

Інформацію підготував:

практичний психолог

Корольова О.М.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: