Батьківські збори

Особливості розвитку дитини 3–4-х років.

         Вітаємо, ви пережили «кризу двох років». Будемо сподіватися, вам вистачить сил на те, щоб насолоджуватися подальшим ростом вашої дитини. Наступні роки називають «чарівними» тому, що ваша дитина нарешті стала вас слухатись, а також і тому, що в неї починає активно розвиватись фантазія.

Анатомо-фізіологічні особливості дітей 3-4 років

         Три роки – це вік, коли дитина вступає в період дошкільного дитинства. Основні показники фізичного розвитку дитини на цей момент такі: ріст 96±4,3 см, вага 12,5+1 кг, кількість молочних зубів 20. Обсяг черепної коробки трирічного дитини становить уже 80% від обсягу черепа дорослого. Фізіологічні вигини хребта дитини четвертого року життя нестійкі, кості й суглоби легко піддаються деформації під впливом несприятливих впливів. Суглоби пальців можуть деформуватися (наприклад, якщо маля часто ліпить із занадто твердого пластиліну). Неправильні пози (опускання одного плеча, постійно опущена голова) можуть стати звичними, порушується постава. Але поступово в процесі образотворчої діяльності, у будівельних і дидактичних іграх удосконалюються рухи кисті й пальців. У дошкільному віці відбувається вдосконалювання будови й діяльності центральної нервової системи.

Розвиток психічних процесів дітей 3-4 років

Провідною потребою дитини даного віку є потреба в спілкуванні, повазі, визнанні самостійності дитини, а провідна діяльність – ігрова.

         Сприймання. Значення сприйняття в житті дошкільника дуже велике, тому що воно створює фундамент для розвитку мислення, сприяє розвитку мови, пам’яті, уваги, уяви. Добре розвинене сприйняття може виявлятися у спостережливості дитини, її здатності помічати особливості предметів і явищ, деталі, риси, які не помітить дорослий.  Сприйняття молодшого дошкільника 3-4 років носить предметний характер, тобто властивості предмета, наприклад колір, форма, смак, величина не відділяються в дитини від предмета. Вона бачить їх разом із предметом, уважає їх неподільними. При сприйнятті дитина бачить не всі характеристики предмета, а тільки найбільш яскраві, а іноді й одну, за якою відрізняє один предмет від інших. Наприклад: трава зелена, лимон кислий і жовтий. Діючи із предметами, дитина починає виявляти їхні окремі якості, осягати розмаїтість властивостей. Це розвиває її здатність відокремлювати властивості від предмета, зауважувати схожі якості в різних предметах і різні в одному.

         Пам’ять. Процеси пам’яті залишаються мимовільними. Як і раніше переважає пригадування. Діти даного віку на початку року можуть запам’ятати за допомогою наочно-образної, а також слухової вербальної пам’яті два об’єкти, під кінець року – до чотирьох об’єктів. Дитина добре запам’ятовує все, що становить для неї життєвий інтерес, викликає сильний емоційний відгук. Міцно засвоюється інформація, яку вона бачить і чує багато разів. Добре розвинена рухова пам’ять: краще запам’ятовується те, що було пов’язане із власним рухом. Пам’ять дошкільника, незважаючи на її очевидну зовнішню недосконалість, в дійсності стає провідною функцією, зайнявши центральне місце.

         Мислення. У три-чотири роки дитина намагається аналізувати те, що бачить навколо себе; порівнювати предмети один з одним і виводити висновок про їх взаємозалежність. У побуті й на заняттях, у результаті спостережень та пояснень дорослого, діти поступово здобувають елементарні уявлення про природу й побут людей. Діти можуть порівнювати предмети за кольором й формою, виділяти відмінності за іншими ознаками. Можуть узагальнювати предмети за кольором (це все червоне), формою (це все кругле), величиною (це все маленьке). На четвертому році життя діти трохи частіше, ніж раніше, користуються в розмові родовими поняттями типу іграшки, одяг, фрукти, овочі, посуд, включають у кожне з них більшу кількість конкретних найменувань.

         Мовлення. Мова дітей в основному продовжує залишатися ситуативно діалогічною, але стає більше складною й розгорнутою. Словниковий запас збільшується за рік у середньому до 1500 слів. Індивідуальні розходження коливаються від 600 до 2300 слів. Змінюється словниковий склад мови: зростає в порівнянні з іменниками частка дієслів, прикметників та інших частин мови. Довжина речення збільшується, з’являються складні речення.

У мові дітей четвертого року життя є ще одна особливість: займаючись якою-небудь справою, діти часто супроводжують свої дії малозрозумілої неголосною мовою – “бурмотінням”. Ці “розмови із собою” мають величезне значення для розвитку дітей. З їхньою допомогою дитина утримує в пам’яті поставлені перед собою цілі, будує нові плани, обмірковує способи їхнього досягнення, нарешті, виконує на словах дії, які не здійснює в реальності.

         Уява. На четвертому році життя уява в дитини розвинена ще слабко. Маля можна легко вмовити діяти із предметами, перевтілюючи їх (наприклад, використовувати паличку як термометр), але елементи “активної” уяви, коли дитину захоплює сам образ і можливість діяти самостійно в уявлюваній ситуації, лише починають формуватися й виявлятися.

         Увага. Здатність дітей керувати своєю увагою дуже невелика. Як і раніше складно спрямовувати увагу дитини на предмет за допомогою словесних інструкцій. Щоб перемкнути увагу з об’єкта на об’єкт, потрібно неодноразово повторювати вказівку. Обсяг уваги із двох об’єктів на початку року зростає до чотирьох під кінець року. Дитина може втримувати активну увагу протягом 7-8 хвилин. Увага носить в основному мимовільний характер, її стійкість залежить від характеру діяльності.

Розвиток особистості дітей 3-4 років

         З віком маля в числі інших знань здобуває й знання про самому себе (про те, що в нього є ім’я тощо). У два з половиною року дитина впізнає себе в дзеркалі, а трохи пізніше на фотографії. Період появи в мові дитини займенника “Я”, (наприкінці раннього віку) знаменується змінами в її поведінці – виникає прагнення діяти самій.

Наявність одночасно існуючих, але протилежно спрямованих тенденцій: зробити відповідно до власного бажання й відповідно вимогам дорослих – створює в дитини неминучий внутрішній конфлікт і тим самим ускладнює її внутрішнє психічне життя. Елементи самосвідомості в дитини трьох-чотирьох років виявляються в не завжди вдалому протиставленні себе оточуючим. Тому кінець третього й частково четвертий рік життя називають «кризовим» віком, якому властиві спалахи негативізму, упертості, нестійкість настрою.

         Друга особливість полягає в тому, що дії дітей у грі, малюванні, конструюванні здобувають навмисний характер, що дозволяє малятам створювати якийсь конкретний образ (у малюванні, ліпленні), зводити будівлі, виконувати певну роль у грі тощо. Навмисність, довільність дій, тобто підпорядкування їх певному зразку  на четвертому році життя вони тільки формуються. Діяльність носить нестійкий характер, тому, щоб підтримати гру, потрібно все необхідне для її продовження розташувати в полі зору дітей.

У віці 3-4 років дитина поступово виходить за межі сімейного кола. Її спілкування стає позаситуативним. Дорослий починає виступати для дитини не тільки як член родини, але і як носій певної суспільної функції. Бажання дитини виконувати таку ж функцію приводить до протиріччя з її реальними можливостями. Розв’язком цього протиріччя стає розвиток ігрової діяльності як провідної в дошкільному віці. Самою вираженою особливістю дітей початку 4-го року життя є їхнє прагнення до самостійності. У дітей спостерігається здатність до цілепокладання, уміння заздалегідь уявити собі деякий бажаний результат і активно діяти в напрямку його досягнення. Однак будь-які зусилля по досягненню результату повинні приносити задоволення. І для багатьох цілей, котрі ставить перед собою маленька дитина, це задоволення лежить у першу чергу в сфері визнання й схвалення її досягнень дорослим. Підтримка й схвалення дорослих породжують у дітей радісне відчуття своєї компетентності, уявлення про себе як про таку, що вміє щось робити.

Отож, що вміють малюки 3-4 років.

Мовленнєвий розвиток

Якщо ваша дитина не дуже балакуча, це незабаром зміниться. У період від 3 до 4-х років дитина навчиться:

-Називати своє ім’я й вік.

-Вимовляти 250–500 слів.

-Відповідати на прості запитання.

-Складати речення із п’яти-шести слів .

-Розмовляти чітко.

-Розповідати історії.

Когнітивний розвиток

Ваш малюк почне ставити масу запитань: «Чому небо блакитне? Чому у птахів є пір’я?». Запитання, запитання й тільки запитання! Іноді це може трохи дратувати, але така поведінка нормальна й характерна для цього віку. Крім постійних «чому?» ваша дитина зможе:

-Називати знайомі кольори.

-Розуміти що таке «однаковий» і «різний».

-Мати творчу уяву.

-Дотримуватися вказівок із трьох складових.

-Запам’ятовувати історії частинами.

-Розуміти, що таке час доби (наприклад, ранок, день, вечір).

-Рахувати й розуміти, що таке рахунок.

-Сортувати речі за кольором і формою.

-Збирати пазли, що відповідають її віку.

-Упізнавати й називати повсякденні предмети та картинки.

Руховий розвиток

Зараз у вас справжній непосида. У період від 3 до 4-х років ваша дитина зможе: – Ходити вгору та вниз по сходах, чергуючи кроки.

– Бити по м’ячу, кидати й ловити його.

– Добре лазити.

– Більш упевнено бігати й кататись на триколісному велосипеді.

– Стрибати та стояти на одній нозі протягом п’яти секунд.

– Пересуватися вперед і назад.

– Нахилятись, не падаючи.

– Розвиток моторики

Дитина стає більш спритною. У цей період ваш малюк навчиться:

-Легко брати дрібні предмети й перегортати сторінки книги.

-Використовувати дитячі ножиці.

-Перемальовувати кола та квадрати.

-Малювати частини тіла людини.

-Писати деякі великі літери.

-Будувати вежу з чотирьох і більше кубиків.

-Одягатись і роздягатися самостійно.

-Відкривати й закривати банки.

-Повертати дверні ручки.

Емоційний і соціальний розвиток

Ваш малюк стає не тільки фізично, а й емоційно самостійним. Ви помітите, що він уже менше вдається до істерики, коли його залишають з нянею або в дитячому садку. До того ж ваш малюк стане більше спілкуватись. Ваша дитина буде взаємодіяти зі своїми друзями. Саме в цьому віці проявляється перша здатність вирішувати проблеми.

У цей період розвитку ваша дитина зможе:

-Наслідувати батьків і друзів.

-Проявляти знаки уваги родичам і друзям.

-Розуміти, що таке «моє» й «чуже».

-Проявляти широкий спектр емоцій, наприклад, смуток, злість, щастя, нудьгу.

-Ви також можете помітити, що в дитини дуже активна уява. У цьому є свої плюси й мінуси. Уявні ситуації та гра можуть стати для неї більш цікавими, ніж гра з іншими дітьми. Також у дитини можуть розвиватися страхи, наприклад, того, що під ліжком ховається чудовисько.

Коли варто непокоїтись

Усі діти ростуть і розвиваються по-різному. Не хвилюйтесь, якщо ваш малюк не оволодів якимись пунктами в цих списках. Ви повинні помічати поступовий прогрес у розвитку своєї дитини. Якщо прогрес не спостерігається або дитина подає ознаки можливого відставання в розвитку, вам варто звернутись до педіатра.

Ознаки відставання в розвитку дитини в період від 3 до 4-х років:

-Дитина не може кидати м’яч, стрибати на місці або їздити на триколісному велосипеді.

-Дитина часто падає, їй складно ходити по сходах.

-Вона не може тримати олівець між великим і рештою пальців, не може перемалювати коло.

-У реченні використовує не більше трьох слів, плутає займенники.

-У неї часте слиновиділення та проблеми з вимовою.

-Дитина не може побудувати пірамідку з чотирьох кубиків і їй важко брати невеликі предмети.

-Боїться розлуки з батьками.

-Не цікавиться неструктурованими іграми, не грає в ігри «уявні».

-Не грає з іншими дітьми, спілкується тільки із членами сім’ї.

-Погано заспокоюється, коли гнівається чи засмучується.

-Не розуміє простих вказівок.

-Уникає візуального контакту.

-Противиться вдяганню, сну й відвідуванню туалету.

Також якщо ви помітили, що дитині важко справлятися з тим, що раніше в неї виходило, повідомте про це лікарю. Можливо, це перші симптоми порушення розвитку. Якщо ваша дитина відстає в розвитку, не хвилюйтесь, є багато доступних методик, щоб допомогти своїй дитині.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми. Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей молодшого дошкільного віку  – від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень.) Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня.

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі дошкільного навчального  закладу. Пріоритет надається творчим іграм та іграм з правилами. Упродовж  усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей. Актуальними у навчально-виховному процесі дошкільного закладу залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Інформацію підготувала вихователь Кухарук Т.Г.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: