Цивільний захист

Опис навчального матеріально – технічного оснащення

опорного дошкільного навчального закладу № 3 «Ладоньки»

з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, тому що, на наше глибоке переконання, вберегти дитину від негараздів – це значить закласти фундамент для її здорового розвитку, допомогти жити повноцінно і щасливо.

Мабуть, ви звертали увагу на план евакуації, який висить у кожному громадському приміщенні (школі, дитячому садочку, лікарні, залізничному вагоні тощо). Як ви вважаєте, хто і з якою метою оприлюднює такі інструкції?

Організаційна структура цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі №3 «Ладоньки» будується за принципами, що діють на всіх об’єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки ДНЗ.

Метою цивільного захисту дошкільного закладу є завчасна підготовка об’єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи закладу, своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту — керівника дошкільного закладу Назаренко Т.Л.

При керівникові (начальник ЦЗ) створний штаб ЦЗ — орган управління начальника. Склад штабу комплектується штатними працівниками ДНЗ №3 «Ладоньки», які не звільнені від виконання основних обов’язків. Штаб складається з начальника, його заступників (помічників), інших фахівців.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДНЗ №3 «ЛАДОНЬКИ»

 

Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої державної адміністрації. Головна функція штабу ЦЗ — здійснення заходів щодо захисту вихованців та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, а також населення про загрозу або виникнення НС. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління ЦЗ об’єкта, розробляє план дій органів управління і сил ЦЗ навчального закладу із запобігання та ліквідації НС, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання працівників закладу з ЦЗ.

Головне завдання цивільного захисту дошкільного навчального закладу №3 «Ладоньки» є:

– забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту дітей та працівників ДНЗ при будь – яких надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

– поліпшення в дошкільному закладі якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільної установи із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій;

– пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Напрямки реалізації завдання

 

Нормативно – правові документи

Відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист – постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільної установи постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Керівник нашої дошкільної установи керується наступними нормативно – правовими актами у сфері цивільного захисту:

1. Закони України

2. Постанови Кабінету Міністрів України

 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України

4. Накази міністерств і відомств України

Відповідно до чинного законодавства в дошкільному навчальному закладі створені та ведуться наступні документи з питань цивільного захисту:

з/п

Найменування документа

1. Довгострокові документи

1 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про організацію і здійснення цивільного захисту в ДНЗ».
2 План дій органів управління і сил у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану.
2.1 Схема (План) управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою
2.2 План-календар дій органів управління і сил (при раптовому нападу противника за сигналом «Повітряна тривога» та сигналом «Відбій повітряної тривоги» в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану
2.3 Карта району з позначеними на ній місцями розташування закладу, можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки

(копія з карт Паспорту ризику району)

2.4 План евакуації закладу в разі НС техногенного та природного характеру
2.4.1 1. Схема екстреного виводу дітей з приміщень ДНЗ, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евакзаходів.
2.4.2 2. Договір з ЗОШ І – ІІІ ступеня №6 про організацію укриття і безпечного розміщення вихованців і персоналу ДНЗ №3 «Ладоньки» у разі виникнення НС техногенного і природного характеру.
2.4.3 3. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення.
3 Особисті плани дій (папки робочих документів) керівного складу (начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ з евакуації, заступника начальника ЦЗ з МТЗ)
3.1 Витяг із наказу про призначення.
3.2 Функціональні обов’язки посадової особи.
4 Особисті плани дій (папки робочих документів) командирів формувань
4.1 Витяг із наказу про призначення
4.2 Функціональні обов’язки командира і особового складу формування
4.3 Штатно-посадовий список особового складу формування
4.4 Відомість забезпечення формування матеріально-технічними засобами (Табель до штату)
4.5 Схема оповіщення особового складу формування
4.6 План приведення формування у готовність
5 Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного закладу
6 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про створення евакгрупи».

2. Щорічні документи

1 Наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік
  Додатки:

1.1. Перелік навчальних груп з ЦЗ.

1.2. Тематика з підготовки співробітників ДНЗ.

1.3. Тематика з підготовки невоєнізованих формувань з ЦЗ.

2 План основних заходів з підготовки цивільного захисту ДНЗ на 2016рік.
3 Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії окремо)
4 Журнал обліку занять
5 Документи щодо підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини».
6 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про підготовку та проведення «Тижня безпеки дитини».
7 План підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини».
8 Графік проведення «Тижня безпеки дитини».
9 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини».
10 Доповідь начальника ЦЗ ДНЗ «Про стан цивільного захисту ДНЗ в минулому році.
11 Куточки ЦЗ
12 Методичне забезпечення (методична література, художня, дидактичний та наочний матеріал, методичні посібники-конспекти) по групах та в методичному кабінеті).

Навчально – методична база

Важливою складовою роботи з безпеки життєдіяльності дітей є створення відповідного розвивального середовища. Інформаційно – просвітницька діяльність в дошкільному закладі здійснюється через наочні, словесні та практичні форми роботи.

 

В коридорах та холах нашої дошкільної установи є пожежний щит та стенди за допомогою яких закріплюються набуті знання. Щомісяця матеріали стендів оновлюються тому інтерес до них не втрачається.

Великий педагог Ян Амос Коменський колись казав: «Людину, якщо вона повинна стати людиною, необхідно формувати». А коли до цих слів додати і думку психологів, що закладене до 7 років залишається у дитини на все життя, то висновок один: основна відповідальність в становленні особистості належить батькам і вихователям, бо саме вони знаходяться поруч, коли дитина робить «перші кроки» у свідоме життя. Особливо важливо, щоб такі кроки малечі були небезпечними, тому здебільшого на долю вихователів і покладена велика відповідальність формувати ті навички і установки, які дитина вже змалку запам’ятає, усвідомить і пронесе через усе життя.

Великої значимості у нашому закладі набувають обов’язкові «Тижні безпеки дитини», де процес навчання дітлахів безпеці життя здійснюється поступово, ретельно і відповідно віковим категоріям.

Під час проведення тижня організовується освітня робота з дітьми з основ безпеки життєдіяльності відповідно до навчального плану дошкільного закладу та орієнтовної тематики навчання дітей з питань особистої безпеки та норм поведінки у НС.

Цей період орієнтовно складає 5 днів. Кожний день присвячений навчально-виховній роботі з малюками за одним із видів безпеки, на який запрошуються представники відповідних служб: правоохоронної діяльності, медичної та санітарно-епідеміологічної служби, екологічної, пожежної безпеки, та безпеки у НС.

DNZ LADONKY BEZPEKA

Під час проведення тижня безпеки традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ змагального характеру, ігри – драматизації з музичним супроводом тощо).

Вихователі вчать дітей знаходити істину, шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді. Певну зацікавленість викликають у дітей вікторини, змагання, виставки дитячих робіт.

Крім заходів, що організуються безпосередньо вихователем, під час тижня безпеки обов’язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Тиждень безпеки дитини за своїм змістом та призначенням поєднує в собі елементи тренування з цивільного захисту та практичні заняття з малюками згідно Базового компоненту дошкільної освіти України.

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення “Тижня безпеки дитини” у дошкільному закладі керівник складає наказ за підсумками проведеної роботи.

Щоб навчити дошкільнят діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, у закладі проходить День цивільного захисту.

Метою проведення “Дня ЦЗ”:

  • закріплення в дітей умінь, навиків щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і взаємодопомоги;
  • практичне відпрацювання педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації;
  • формування і розвиток в дошкільників та працівників закладу морально-психологічних властивостей, мужності, витримки, ініціативи, взаємної виручки під час небезпеки.

Головна умова успішного проведення “Дня ЦЗ” – його насиченість саме практичними заходами: відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних тренінгів, відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дії в НС» тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Вікова психологія стверджує, що найкращий час для міцного засвоєння всіх знань, у тому числі і за правилами дій у надзвичайних ситуаціях, – це дошкільні та шкільні роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні знання і практичні навички з питань БЖД і ЦЗ, отримані протягом навчального року і відпрацьовані в  “День ЦЗ”, мають неоціниме значення для життя кожного дошкільника і є заставою його вмілих і правильних дій у небезпечних ситуаціях мирного часу, а значить, заставою збереження найдорожчого – здоров’я і життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення та оцінка стану готовності дошкільного закладу до реагування на НС, організації та проведення санітарної обробки персоналу і дітей, а також надання першої медичної допомоги постраждалим, проводиться під час підготовки та проведення тренування з працівниками дошкільного навчального закладу за діями у надзвичайних ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

 

Під час тренування розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконані у ході тренування, конкретні дії тих, хто навчається, за етапами тренування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні навчально-організаційні заходи з цивільного захисту поєднують в собі заходи тренування щодо практичної підготовки працівників навчальних закладів діям у НС та навчально-виховної роботи з дітьми з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня знань та удосконалення навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях працівників нашого закладу здійснюється на практичних заняттях.

Навчання персоналу ДНЗ, визначається темами загальної підготовки їх до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях, здійснюється як самостійно, так і на заняттях у складі навчальних груп або штатних підрозділів під керівництвом їх начальників.

Навчальні групи, їх керівники (начальники), зміст і порядок підготовки постійного складу працівників ДНЗ за тематикою цивільного захисту визначає начальник ЦЗ своїм наказом.

 

Педагогам дошкільного закладу надається професійна самостійність і право вільного вибору, методів і засобів роботи з дітьми. Особливої уваги заслуговує досвід роботи з формування основ безпечної поведінки. Основна мета такої цілеспрямованої роботи – якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

Найбільше уваги потрібно звертати на форми роботи, що спонукають вихованців самостійно шукати виходи з непростих ситуацій, приймати виважені, продумані рішення.

Ігровий та наочний матеріал

Кожен педагог нашого садка людина індивідуальна і неповторна. Тому й розвивальні середовища з безпеки життєдіяльності дитини кожен створив відповідно до власних смаків та уподобань. Проте, обов’язковими елементами кожної групи є куточки пожежної безпеки, безпеки на дорозі, охорони та збереження дитячого здоров’я.

В кожній групі є багато дидактичних, настільно – друкованих ігор та матеріалів для творчості. Варто зауважити, що розвивальне середовище кожної групи має свої особливості і ускладнюється залежно від віку дітей.

Робота з батьками

Робота з організації безпеки життєдіяльності дітей не буде ефективною без співпраці та активної допомоги батьків.

У нашому дошкільному закладі застосовуюють різні методи просвітницької роботи з родинами вихованців.

– загальні батьківські збори;

– консультації для батьків;

– педагогічно – інформаційні стенди;

– індивідуальна робота та бесіди з батьками.

Результатом спільної роботи мають стати знання та навички малечі з різних видів безпеки життєдіяльності.

 

Дошкільний вік – період вбирання і накопичення знань. Успішному виконанню цієї важливої життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: підвищена сприйнятливість, вразливість, наївно-ігрове ставлення. І тут важлива роль педагога, який вводить дитину в соціальний світ.

Діти – найменш захищена частина суспільства. Опинившись в епіцентрі екстремальних подій, вони не завжди вміють і знають як діяти в несприятливих умовах, що часто приводить до невтішних наслідків. Захист дитини від реально існуючої фізичної загрози має досить чіткі риси. Обов’язок кожного дорослого – вберегти дитину від усіх негараздів, які можуть з’явитися на шляху маленького громадянина нашої держави.

 

 

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: