Організаційна структура

управління дошкільним навчальним

закладом №3 «Ладоньки» м. Здолбунів

ЗАВІДУВАЧ ЗАКЛАДУ:  Назаренко Тетяна Леонідівна

В листопаді 1978 року гостинно відчинив свої двері дошкільний навчальний заклад №3  «Ладоньки». І протягом всього часу «золотий» ключик від закладу знаходиться в руках  вимогливого, мудрого керівника і досвідченого педагога, Відмінника освіти України  – Назаренко Тетяни Леонідівни. Має вищу педагогічну освіту. Закінчила РДПІ ім.  Д. Мануїльського  за спеціальністю педагогіка та психологія (дошкільна) і отримала кваліфікацію – викладач дошкільної  педагогіки та психології. Загальний стаж роботи: 46 років, з них в дошкільному навчальному закладі – 39, на посаді завідувача закладу – 39 роки. Назаренко Тетяна Леонідівна нагороджена  значком «Відмінник освіти України», значком «Відмінник народної освіти УРСР». Назаренко Т.Л. активний учасник засідань методичних об’єднань, семінарів, конференцій в області та районі. 32 років є керівником методичних об’єднань  завідувачів та методистів району. Колектив, яким керує Назаренко Т.Л. неодноразово нагороджувався грамотами МОіН України, управління освіти районної та обласної райдержадміністрації. У 2003, 2008 та 2014 роках ДНЗ №3 «Ладоньки» посідав призові місця в обласних конкурсах «Кращий дошкільний заклад року», У 2015 році рішенням експертної комісії дошкільний навчальний заклад був визнаний – атестованим з «відзнакою». Назаренко Т.Л. неодноразово друкувалась в професійній пресі, видала посібник «Управлінська діяльність  керівника ДНЗ». Керівник садка – комунікабельна, енергійна, творча, толерантна, активна в громадському житті. Завідувач дошкільного закладу №3 «Ладоньки» користується заслуженим авторитетом серед батьків вихованців, колег та громадськості міста.

ВИХОВАТЕЛЬ – МЕТОДИСТ: Павленко Алла Олексіївна

   Педагог має вищу педагогічну освіту, кваліфікація викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню. В дошкільному навчальному закладі № 3 «Ладоньки» працює з 15 січня 2013 року. Загальний педагогічний стаж становить 30 років. За час роботи в системі дошкільної освіти зарекомендувала себе як професійно компетентний педагог, систематично використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь в його поширенні. Павленко А.О. автор власного методичного посібника: «Творимо добру казку» (гармонійний розвиток дошкільників засобами казки) та «Повернімо дітям казку» (стимулювання словесної творчості дошкільників). Вона проаналізувала, узагальнила досвід педагогів – дошкільників  району та уклала методичний посібник за матеріалами районного семінару – практикуму  «Як добре, що Я Людина». Діяльність вихователя – методиста Павленко А.О. направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому; її зусилля спрямовані  на створення позитивної атмосфери довіри, взаємопорозуміння та доброзичливості між колегами.

СЕСТРА МЕДИЧНА СТАРША: Герасимчук Ганна Іванівна

   Закінчила Рівненське медичне училище за спеціальністю медична сестра. Працює на посаді сестри медичної старшої дошкільного навчального закладу №3 «Ладоньки» з  1985   року. Атестаційна комісія при управлінні охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації присвоїла кваліфікаційну категорію «Вища сестринська справа». Вона добре володіє професійними навиками та знаннями, домагається дотримання санітарно – епідеміологічного режиму. Сестра медична старша знає  основні закономірності розвитку дітей дошкільного віку, їх анатомо – фізіологічні потреби, а також психологічні особливості розвитку дітей в різні вікові періоди. В своїй роботі Герасимчук Г.І. виділяє основні завдання: постійний контроль за станом здоров’я дітей, контроль за якістю та організацією  харчування в закладі, дотримання санітарно – гігієнічних вимог та  дотримання протиепідемічного режиму в дошкільній установі. Ганна Іванівна досконало володіє принципами надання долікарської допомоги та технікою виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, знає застосування і принципи роботи медичного обладнання, суворо стежить за системою обліку та звітності, на зразковому рівні веде медичну документацію.

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ: Корольова Оксана Миколаївна

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_7876.jpg

Педагог має вищу педагогічну освіту спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» за кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти, вчителя музики, етики, естетики, художньої культури. В закладі дошкільної освіти №3 «Ладоньки» працює з 23 жовтня 2007 року. Оксана Миколаївна проявила себе, як вмілий організатор та обдарований педагог. Вона дбає про підвищення свого фахового рівня, постійно цікавиться новинками передового досвіду та інноваційними технологіями, поглиблено працює над темою «Казкотерапія». Психолог акцентує увагу на здібностях дітей, виявленні обдарованості та створенні умов для їх розвитку. Педагог намагається максимально врахувати, зберегти і розвинути особистісну своєрідність кожної дитини. Оксана Миколаївна на належному рівні здійснює психолого – педагогічну просвіту. Вона привертає увагу батьків до власної дитини, допомагає зрозуміти вирішальне значення дошкільних років в розвитку особистості, ролі батьків у формуванні базисних якостей малюків. Корольова О.М. – високоосвічена, працьовита, порядна людина. Вона активний учасник обласних семінарів, районних методичних об’єднань, організатор свят та розваг в дошкільному навчальному закладі. Користується повагою в колективі за високу культуру, лагідність, уміння налагоджувати контакти з усіма колегами.

УЧИТЕЛЬ ЛОГОПЕД: Корольчук Марія Василівна

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_1976.jpg

Педагог має вищу педагогічну освіту спеціальність «Корекційна освіта» за кваліфікацією логопеда; педагога – дефектолога дошкільних закладів для дітей з порушенням мовлення. В закладі №3 «Ладоньки» працює з 08 листопада 2010 року. Головним завданням діяльності вчителя логопеда є планування і здійснення навчально – корекційної роботи з вихованцями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку. Марія Василівна фахово, плідно та творчо підходить до здійснення корекційно – виховної роботи. Логопед працює над звуковимовою дітей, формуванням лексико – граматичного ладу, закріпленням навичок звукоскладового аналізу і синтезу, засвоєнням вправ артикуляції. Педагог тісно співпрацює з вихователями груп щодо подолання у дітей мовленнєвих порушень, завдяки чому прослідковується підвищення динаміки розвитку фонетичної сторони мовлення дітей. Вона активний учасник обласних семінарів, районних методичних об’єднань, організатор свят та розваг в дошкільному навчальному закладі. Марія Василівна щира у взаєминах, їй притаманні висока нормативність поведінки, наполегливість у досягненні мети, точність, відповідальність, ділова спрямованість. У ній закладений значний творчий потенціал, який допомагає Корольчук М.В. розв’язувати проблемні питання.

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК: Ткачук Валентина Володимирівна

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\GVR_3263.jpg

Педагог має повну вищу педагогічну освіту, спеціальність «Музика» за кваліфікацією вчителя музики. В закладі №3 «Ладоньки» працює з 01 лютого 1996 року. Валентина Володимирівна має міцні знання з теорії та історії музики, реалізовує художньо – естетичні завдання за Базовим компонентом дошкільної освіти, обирає ефективні форми й методи навчально-музичного виховання, впроваджує інноваційні підходи до проведення занять, свят, розваг. Її характерними рисами є: творчість, ініціативність, чуйність, доброзичливість, любов до дітей. Вона виявляє та розвиває музичні задатки обдарованих дітей, сприяє розвитку їх здібностей та інтелекту. Вона є автором передового досвіду щодо організації музичних свят і розваг для дітей дошкільного віку та методичного посібника «Грай, музико, грай». Пріоритет у своїй діяльності Ткачук В.В. надає використанню народних дитячих музичних інструментів як засобу формування і розвитку творчих здійснень дошкільників. Інтегровані заняття, тематичні ранки, музично – літературні композиції, вечори, масові заходи та дійства, проведені педагогом, сприяють вихованню у дітей любові до матері, до Вітчизни, до рідної природи. Валентина Володимирівна активний учасник обласних семінарів, районних методичних об’єднань, організатор благодійних концертів та шоу. Ткачук В.В. є керівником методичного об’єднання музичних керівників району.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: