Логопед

Дошкільний навчальний заклад № 3 «Ладоньки»

Педагогічна рада
«Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності педагогічного колективу ДНЗ у 2019/2020 н.р.»

звіт вчителя – логопеда

Вчитель- логопед Синяк О.П.

травень 2020
м. Здолбунів

Французький громадський діяч, поет, прозаїк, публіцист Вольтер, одного разу сказав: «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена». Багатьом дорослим, а тим більше дітям ця фраза зовсім не близька та незрозуміла. Проте, скільки дитячих травм носять у собі дорослі, які глибинно розуміють сенс цих слів? Скільки слів не було сказано й дітьми, через страх та невпевненість? Через боязнь бути незрозумілим, не чітким, розмитим… Психологи й священики покликані лікувати душу, лікарі – тіло, а логопеди – «лікувати», корегувати, покращувати мовлення людини, як необхідну й найважливішу складову людської життєдіяльності у соціумі.
Головним завданням діяльності вчителя-логопеда у закладі дошкільної освіти, є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями які мають недоліки мовленнєвого розвитку.
Для успішного виконання поставлених перед собою завдань, та здійснення логопедичного впливу, вчитель-логопед тісно співпрацює з вихователями, батьками та психологом, спільно прагнучи до єдиного підходу в корекційно-виховній роботі.
Логопедичний вплив являє собою педагогічний процес, в якому реалізуються завдання корегуючого навчання та корекційно-виховного характеру. Адже завдання логопеда полягає не лише у виправленні мовленнєвих недоліків, а й у розвитку пізнавальних процесів дитини, таких як увага, мислення, пам’ять, уява, та в адаптаціїї до навколишнього середовища.
Саме тому, педагогом-логопедом застосовуються новітні інноваційні методики при роботі з дітьми, які допомагають у розвитку не лише мовлення дитини, а й загалом у всебічному розвитку особистості. Вчитель-логопед Синяк О.П. застосовує сучасні прийоми у збагаченні та корекції мовлення, ігри, завдання, друдли, головоломки, наочні матеріали, фізкультурні вправи.
За 2019-2020 навчальний рік, вчителем-логопедом, проводилась робота згідно річного плану.
З жовтня 2019 по травень 2020 року, робота вчителя-логопеда в ДНЗ «Ладоньки» була спрямована на виявлення та корекцію недоліків розвитку мовлення, формування мовленнєвих умінь та навичок, консультування батьків та вихователів, також була спрямована на методичну роботу, самоосвіту та просвітницьку діяльність.
Робота вчителя-логопеда включала в себе наступі напрямки:
− Діагностика.
− Корекційна робота.
− Консультування.
− Методична робота, самоосвіта.
− Просвітницька діяльність.
Діагностика
Діагностика полягала в обстеженні мовленнєвого розвитку дітей старших груп. При обстеженні старших груп, було виявлено 52 дитини з різними порушеннями мовлення. Серед яких: сигматизм свистячих (с, з, ц) – 14
Шиплячий стигматизм (ш, ж, ч, щ) – 25
Ротацизм і ламбдацизм – 45
Більшість обстежених володіють активним та пасивним словником, відповідно до вікової норми.
До логопункту було зараховано – 33 дитини з сигматизмом свистячих та шиплячих звуків. По завершенню корекції шиплячого та свистячого сигматизму, на логопункті проводитиметься робота з ротацизмом й ламбдацизмом.
В середніх групах було виявлено 28 дітей з порушеннями мовлення, відповідно до вікової норми.
В молодших групах було виявлено 5 дітей, які потребують систематичної роботи з логопедом.
В ясельній групі проводилась індивідуальна робота з інклюзивною дитиною за індивідуальним планом.

Корекційна робота
Проводилися індивідуальні та групові корекційно-розвиткові заняття з дітьми із порушеннями мовлення.
Робота була направлена на:
● Формування активного та пасивного словника у дітей;
● формування зв’язного мовлення;
● формування лексико-граматичної будови мовлення;
● формування фонетико-фонематичної сторони мовлення;
● формування навичок звукового аналізу та синтезу.
Консультування
Проводилися консультації з батьками та вихователями з питань навчання та виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Проводились колективні консультації, на теми: «Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення у дітей», «Розвиток соціальної толерантності дошкільників в умовах інклюзивної освіти».
В батьківські куточки поміщені матеріали:
«Десять порад з виховання маленького читача», «Дитина йде до першого класу: Що потрібно знати батькам?»
Робота в період карантину
Під час карантину батькам старших груп були підготовлені та надіслані наступні матеріали: добірки логопедичних вправ, збірка ігрових завдань, які розвивають логіку, мислення та мовлення дітей, також були розроблені логопедичні ігри та завдання на постановку і закріплення звуків, у формі презентацій та наочних ігор для застосування на медіа приладах.
Мною були розроблені картки «Пассаторе», які в ігровій формі використовують для роботи з дітьми, як один з новітніх методів розвитку зв’язного мовлення. Надавались консультації батькам, які звертались за порадами в період карантину.
Організаційно-методична робота.
Самоосвіта в період карантину

Організаційно-методична робота полягала у:
– систематичному оформленні необхідної документації, журнал обліку відвідування корекційно-розвиткових занять;
– оформленні документації;
– складанні звіту про виконану роботу.
Прослухані та опрацьовані матеріали на інтернет ресурсах з постановки звуків, використання зондів у логопедичній практиці, логопедичні ігри, побудова роботи з дітьми: зацікавити та навчити. Прослухані вебінари з мовленнєвої тематики: «Ігрові методики для розвитку мовлення», «Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі», «Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень у дітей», «Як дітей навчити вчитись: ігрові інструменти та прийоми», «Мнемотехніка та інфографіка – сучасний інструмент для запам’ятовування», «Вебінар із питань перспектив та досвіду роботи з дітьми з синдромом Дауна». Прочитані та опрацьовані журнали «Логопед». Відбувається спілкування – обмін досвідом з іншими логопедами.
Орієнтовний план на наступний навчальний рік:
– Майстер-клас «Використання паличок Кьюїзенера в корекційно-розвивальній роботі з дітьми»;
– Семінар: «Практичне застосування новітніх методик розвитку зв’язного мовлення дошкільників. Плюси та мінуси»;
– Семінар: «Як сучасні новітні технології впливають на мовлення дошкільників?»
– Розробка дидактичних наочних матеріалів для роботи вчителя-логопеда.
Для ефективної роботи логопедичного пункту, необхідним є придбання логопедичних зондів та масажних м’ячів, а також декількох мовленнєво-розвиткових наочних ігор та ноутбуку.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: