Підсумки освітньої роботи та завдання на 2017/ 2018 н.р.

Про підсумки освітньої роботи в дошкільному

навчальному закладі за 2016/2017 навчальний рік

та завдання на 2017/ 2018 навчальний рік

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2016 – 2017 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 р. р.», Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234) та інших нормативно – правових документів, які регламентують діяльність дошкільних закладів.

Зміст освіти дошкільного навчального закладу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», з урахуванням суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні. З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

 • патріотичне виховання, екологічне виховання,
 • формування основ здорового способу життя,
 • комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

Протягом 2016 – 2017 навчального року в дошкільному навчальному закладі проводилась система ціле направлених заходів, спрямованих на стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення авторитету та престижу. Провідним таким заходом була атестація педагогічних працівників. До роботи в атестаційній комісії залучалися найбільш компетентні та висококваліфіковані педагоги дошкільного навчального закладу. Методичним навчанням охоплено 100% педагогічних працівників. Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників атестовано: Глущук Л.Є., Гордій Т.В., Гибайло Г.В., Макарець Н.В., Макарову Г.В., Ткачук В.В., Черняк А.О. та атестували позачергово Корольову О.М. Педагогічні працівники, яким раніше було присвоєно педагогічне звання «вихователь – методист» брали участь у розробці авторських проектів, ідей, концепцій у відповідності до тем поглибленого вивчення. Матеріали даних напрацювань увійшли в методичні посібники, які були розглянуті на засіданні районний методичної ради та схвалені до впровадження.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти і є базовим в роботі регіональної «Школи новаторства» по роботі з батьками. Матеріали даного напрямку роботи регулярно розміщувалися на сайті РОІППО, а узагальнені матеріали презентовано на семінарі для курсантів РОІППО категорії завідувачів та методистів ДНЗ, який пройшов у березні 2017 р. Також вихователь – методист закладу Павленко А.О. взяла участь в «Науковій конференції науковців, викладачів, методистів, керівників експеремен – тальних навчальних закладів, педагогів – дослідників з нагоди Дня науки», яка відбулася 11.05.2017 в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Педагогічному колективу нашого закладу було оголошено подяку за якісний науково – методичний супровід підвищення професійної компетентності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Рівненщини, розвиток, розробку та апробацію інноваційних педагогічних, виховних та управлінських технологій, тісну співпрацю в післядипломній освіті.

Належна увага приділялася роботі з молодими вихователями закладу. Систематично проводилися засідання «Школи молодого педагога», надавалася консультативна допомога. Підвищенню професійного рівня молодих педагогів сприяло проведення на базі дошкільного закладу засідання районного методичного об’єднання, яке провели вихователі: Кость Л.В. та Слівінська В.М. Всі учасники перегляду відмітили високий професійний рівень педагогів.

Згідно річного плану роботи районного методичного кабінету був проведений семінар – тренінг практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти (керівник Корольова О.М.) на тему: «Перспективи впровадження відновних практик у закладах освіти, або формуємо навички спілкування та вирішення конфліктів через співробітництво». Даний семінар – тренінг складався з двох частин і проводився практичним психологом закладу у листопаді на базі дошкільного навчального закладу №3 «Ладоньки» та у березні на базі П’ятигірської школи.

«Бережіть життя» – це назва ще одного важливого заходу, який провела вихователь Денисюк Т.О. Мета тренінгу–підвищити рівень поінформованості учасників щодо дій у надзвичайних ситуаціях, виявити рівень самоконтролю та саморегуляції поведінки педагогів, розвинути вміння «зчитувати» почуття людей використовуючи невербальні засоби. Матеріали використані під час тренінгу: слайдові презентація, перфокарти були розроблені автором семінару Денисюк Т.О

Хотілось би відмітити якісну підготовку дітей до виступу на святковій лінійці присвяченій першому дзвонику в ЗОШ №7 та в районному заході «Свято Покрови» до дня захисника Вітчизни, де діти показали музично – літературну композицію «Я молюся за тебе солдате!». Виступ дошкільників викликав у глядачів позитивні емоції та пройшов на високому рівні. Педагоги ДНЗ визнають пріоритет духовного розвитку дошкільників, тому протягом 2016 – 2017 навчального року в дошкільному закладі було проведено ряд заходів морально – етичного спрямування: тематичні свята з театралізованими дійствами та залученням фольклорного гурту ЗОШ №7 (вчитель Іващук Т.М.). дітей групи «Соняшник» (вихователь Велика О.М.); тематичний фестиваль колядок та різдвяних пісень за участю вихованців групи «Бджілка» та дошкільної християнської студії «Маленька академія».

Результати діагностування перспективи розвитку закладу та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність проведення роботи колективу над організацією сучасного освітнього середовища ДНЗ, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних потреб кожної дитини.

Аналіз роботи дошкільного закладу за 2016 – 2017 н.р. засвідчув, що основні пріорітетні завдання виконано, однак є ряд проблем, які потребують першочергового вирішення:

 • впровадження енергозберігаючих технологій,
 • активніше освоювати та впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні комп’ютерні технології,
 • активніше брати участь у фахових конкурсах педагогам, які планують підвищувати кваліфікаційні категорії,
 • потребує сучасного оснащення та наповнення методичний кабінет.

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців, взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками та школою, створення умов безпечної життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі:

1. Створити оптимальні умови для надання якісної дошкільної освіти дітям, зорієнтованої на розвиток особистості, надалі впроваджувати в навчально – виховний процес програму розвитку дитини «Українське дошкілля» протягом навчального року.

2. Спрямувати освітню діяльність на вирішення пріоритетних завдань:

 • національно – патріотичне виховання дошкільників засобами краєзнавства,
 • музичне виховання, вдосконалення рухових навичок,
 • формування фізично розвиненої особистості,
 • формування готовності до шкільного систематичного навчання протягом навчального року.

3. Організувати вивчення методики раннього читання Л.В. Шелестової «Вчимося читати», шляхом відвідування майстер – класів, районного методоб’єднання – згідно плану райметодкабінету.

4. Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно – комунікативним технологіям, широкого використання їх в освітньому процесі – протягом року.

5. Вихователю – методисту Павленко А.О.:

  5.1. Скласти та затвердити розклад (сітку) занять, передбачивши раціональне чергування різних видів діяльності – до 09.09.2017.

  5.2. Здійснювати спільно із завідувачем закладу контроль і керівництво освітнім процесом – постійно.

  5.3. Організувати індивідуальну та групову консультативну допомогу педагогам та батькам вихованців, а також консультації за запитами – згідно річного плану.

  5.4. Розробити план роботи з молодими спеціалістами до 20.09.2017.

 5.5. Підготувати методичні поради, пам’ятки, консультації: «Принципи використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками», «Мультимедійна презентація як елемент мультерапії» – до 20.03.2018.

  5.6. Науково – методичні завдання:

 • Долучитися до вирішення єдиної методичної проблеми «Допоможемо дитині добре вчитись в школі», яке є прірітетною в освітній діяльності дошкільних закладів району – протягом року.
 • Придбати навчально – розвивальні посібники Л.В. Шелестової «Вчимося читати» для дітей дошкільних груп – до 14.10.2017.

  5.7. Мотиваційні завдання:

 • Провести районні методичні об’єднання:
  для музичних керівників: «Дитяча хореографія» – листопад 2017
  для виховвателів: «Допоможимо дитині добре вчитись в школі» – лютий 2018
  для методистів: «Літературна кав’ярня» – квітень 2018
 • Провести майстер – клас: «Що знайшли в природі – стало у нагоді» – грудень 2017.
 • Провести педагогічні тренінг:
  «Допоможи собі сам, або самоменеджмент – щеплення від професійного вигорання» – листопад 2017
  «Проблемні ситуації: міркуємо, взаємодіємо, досягаємо мети» – квітень 2018.

6. Всім педагогам дошкільного навчального закладу у 2017/2018 н. р.:

  6.1. Сприяти впровадженню в освітньо – виховний процес новітніх технологій, щоб забезпечити умови для здобуття якісної освіти – протягом навчального року.

  6.2. Продовжувати роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи закладу – постійно.

  6.3. Оптимізувати корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві вади, шляхом інтеграції навчально – виховних впливів – постійно.

 6.4. Продовжити роботу над проблемою формування, збереження, зміцнення здоров’я дітей, удосконалення роботи з основ безпеки життєдіяльності – постійно.

7. Учителю логопеду Корольчук М.В.:

  7.1. Розробити план по організації та удосконаленню логопедичної роботи в дошкільному закладі на 2017/2018 н. р. – до 15.09.2017.

  7.2. Опрацювати результати діагностування для проведення подальшої практичної роботи з учасниками навчально – виховного процесу – жовтень 2017.

  7.3. Розширити консультативну допомогу батькам, діти яких не відвідують дошкільний заклад – жовтень 2017.

  7.4. Посилити просвітницьку роботу серед педагогів та батьків вихованців щодо забезпечення їх інформацією про проведення навчально – корекційної роботи. Проводити тренінги, майстер – класи, відкриті перегляди та семінари – згідно плану роботи.

  7.5. Посилити роботу щодо підвищення педагогічної культури вихователів і батьків, забезпечення їх інформацією з логопедичних проблем, формування запиту на послуги логопеда. Проводити консультації щодо роботи з дітьми, які мають недоліки мовленнєвого розвитку – щомісячно.

  7.6. Розглянути на батьківських зборах питання щодо мовленнєвої компетентності дошкільників – згідно Річного плану.

  7.7. Підготувати та розмістити у коточок для батьків поради та пам’ятки:
  «Неготовність шестирічок до школи: як правильно вчинити батькам» – квітень 2018
  «Причини мовленнєвих порушень у дітей»  – січень 2018
  «Розвиток фонематичного слуху» – лютий 2018.

8. Інструктору з фізкультури Чижиковій Л.П:

  8.1. Нести відповідальність за виконання оздоровчих завдань фізичного розвитку дошкільників згідно програми «Українське дошкілля»  постійно.

  8.2. Спрямувати свою діяльність на формування звичок здорового способу життя, засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я вихованців постійно.

  8.3. Здійснити моніторинг фізичного розвитку вихованців – жовтень 2017, квітень 2018.

  8.4. Проводити заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи -з 01.09.2017.

  8.5. Надавати методичну допомогу вихователям щодо моніторингу стану фізичного розвитку дошкільнят – до 01.12.2017.

  8.6. Контролювати технічний стан фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурній залі та на майданчиках – постійно.

  8.7. Організувати проведення спортивних свят, розваг – згідно плану.

  8.8 Осучаснити спортивний інвентар та обладнання для проведення корекційної роботи – до 15.10.2017.

9. Музичним керівникам: Ткачук В.В., Романчук Л.С., Радчук Т.В., Рахмановій С.О.:

  9.1. Забезпечити проведення свят, розваг, загальних заходів сучасним музичним супроводом та декораціями: поповнити фонотеку, закупити дитячі музичні інструменти, атрибути – до 01.11.2017.

  9.2. Організувати показ музичних вистав в рамках проведення Днів здоров’я та безпеки життєдіяльності – протягом року.

  9.3. Організовувати та проводити загальні тематичні заходи для дітей – згідно плану.

10. Практичному психологу Корольовій О.М.:

  10.1. Розробити перспективний план розвитку психологічної служби закладу до 2020 року – до 15.10.2017.

  10.2. Долучитися до вирішення науково – методичної проблеми психологічної служби району «Забезпечення оптимальних соціально – психологічних умов для розвитку особистості дитини та учня, створення технології соціально – психологічної реабілітації дітей з особливими потребами та їх сімей» -протягом року.

  10.3. Спрямувати освітньо–просвітницьку діяльність на вирішення завдань:

 • розвиток пізнавальних процесів, як засобу інтелектуалізації особистісного розвитку дошкільників,
 • сприяння створенню умов для гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини,
 • забезпечення адаптації новоприбулих дітей до умов ДНЗ,
 • сприянню формування усіх компонентів психологічної готовності дошкільників до шкільного навчання,
 • підвищення рівня психологічної грамотності батьків і педагогів,
 • веденню соціально-педагогічного патронату дітей, які не відвідують ДНЗ,
 • активізуванню роботи психолого – педагогічного консультпункту,
 • забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими потребами та дітей і їх сімей, які переселились із зони АТО; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій – протягом року.
Поділіться цим дописом у соціальних мережах: