План роботи ДНЗ з охорони життя

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач:

________Т.Л. Назаренко

30.08.2017

План роботи 

ДНЗ №3 «Ладоньки» з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей на 2017-2018 навчальний рік

Мета: вдосконалення системи організації та проведення різних форм роботи з дітьми зі збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; підвищення професійної компетентності педагогів у впровадженні варіативної програми з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. «Дитина у світі дорожнього руху» та інтегрованого курсу освітньої лінії «Особистість дитини» (валеологія, безпека життєдіяльності); формування соціальної компетентності дошкільників з питань безпеки життєдіяльності; забезпечення безпечних умов для перебування дітей в ДНЗ.

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Примітка
1. Видати наказ про збереження життя та охорону здоров’я дітей. щокварт завідувач  
2. Забезпечити виконання вимог БКДО та програми «Українське дошкілля» з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників», варіативної програми «Дитина у світі дорожнього руху» протягом року завідувач, методист, педагоги  
3. Впроваджувати досвід роботи вихо-вателя Денисюк Т.О. «Формування безпеки життєдіяльності дошкільників» та її систему роботи з ОБЖД за розділами:

  • Дитина і побут
  • Дитина і вулиця
  • Дитина і гра
  • Дитина і природа
  • Дитина і її здоров’я
протягом року вихователі всіх вікових груп  
4. Поповнювати банк даних матеріалами щодо охорони життя та здоров’я дітей з розділів:

  • протипожежна безпека;
  • дорожньо-транспортний рух.
протягом року методист, вихователі  
5. Організувати та провести фестиваль малюнків з проблеми «безпека життєдіяльності» з активним залученням батьків вихованців. листопад
квітень
методист, вихователі  
6. Виготовлення дидактичного матеріалу для занять з ОБЖД та валеології. протягом року методист, вихователі  
7. Інтегрувати окремі завдання з основ здоров’я (валеологія, безпека життєдіяльності) до розкладу щотижневих занять в усіх вікових групах. щотижня методист, вихователі  
8. Обладнати в методичному кабінеті мобільний розвивальний осередок «Азбука безпеки дошкільника». Придбання навчально-демонстраційного матеріалу з проблеми. вересень
протягом року
методист  
9. Виготовити навчально-методичний посібник «Азбука безпеки дошкільника». жовтень листопад методист  
10. Створити добірку дидактичних ігор з БЖД для різних вікових груп з комплектами розрізного дидактичного матеріалу на індивідуальних картках з метою індивідуально-диференційованого навчання дошкільників. листопад та
протягом року
методист

вихователі

 
11. Залучати до роботи з попередження дитячого травматизму працівників служб порятунку. у тижні знань з БЖД завідувач, методист  
12. Забезпечити педагогів ДНЗ розробками, наочними та методичними посібниками, літературою з питань безпеки життєдіяльності дошкільників, попередження дитячого травматизму. вересень та протягом року завідувач, методист,

вихователі,

батьки.

 
13. Поповнити методкабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ району, області, України з проблеми. протягом року методист, вихователі  
14. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо залучення батьків дошкільників до збереження життя, здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму. постійно вихователі, методист,

ст. медсестра

 
15. Оперативний контроль «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей». 1 р/кв завідувач,

методист

 
16. Скласти план роботи та заходів з проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини в ДНЗ. Проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності. листопад
квітень
методист, вихователі  
17. Провести засідання ради дошкільного закладу з проблеми «Охорона життя і здоров’я дітей в ДНЗ». квітень завідувач, методист  
18. Підтримувати належні умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, умінь та навичок. протягом року завідувач, вихователі  
19. Розробити методичні рекомендації на допомогу вихователям у роботі з батьками та дітьми:

  • Сторінка безпеки. Опитувальник для батьків з проблемних питань з різних розділів програми з ОБЖД.
  • Тести для діагностики знань, умінь і навичок дітей з розділу «Основи здоров’я» на кінець дошкільного віку.
  • Результати роботи з безпеки життєдіяльності для кожної вікової групи.
 

березень

 

квітень

травень

 

методист

 

 

 

 
20. Виготовити ширму для вихователів та батьків «Права дитини. Коли права дитини порушуються?». грудень методист
вихователі
 
21. Маркування меблів, рушників, постільної білизни для дітей. Ведення листків здоров’я. протягом року старша м\с вихователі  
22. Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. протягом року завідувач  
23. Систематичне проведення занять з основ здоров’я (валеології та безпеки життєдіяльності) в усіх вікових групах. щотижня протягом року вихователі усіх вікових груп  
Поділіться цим дописом у соціальних мережах: