План роботи методичного кабінету на 2017 – 2018 н. р.

 

План роботи методичного кабінету

на 2017 – 2018 навчальний рік

Створення науково методичного осередку

для педагогів і батьків

 

 №
п/п
 Зміст роботи  Термін  Відповідальні  Примітка
1. Моніторинг нормативно – правової бази, нових актів у галузі освіти.  до 15. 08.17  вихователь – методист
2. Розробити проекту «Річного плану роботи ДНЗ «Ладоньки» на 2017-2018 навчальний рік.  до 15.08. 17  вихователь – методист
3. Скласти орієнтовний режим дня та розробити розклад організованої освітньої діяльності на навчальний рік для всіх вікових груп.  до 09.2017  вихователь – методист
4. Скласти план роботи на 2017-2018 навчальний рік консультативного пункту  «Дошколярик» для батьків,  діти яких не відвідують дошкільний заклад.  09.17р.  вихователь – методист, практичний психолог
5. Опрацювати Додаток №2 до Інструктивно – методичних рекомендацій МОН України   «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» з метою забезпечення педколектив комплексними та парціальними програмами.  до 09.2017  методист
6. Забезпечення педагогічного колективу необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ДНЗ у новому навчальному році.  09.2017  методист
7. Ознайомити педагогів закладу з правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, графіком роботи.  постійно  методист
8. Ознайомити  педагогів закладу з новими правилами, щодо атестації педагогічних працівників у 2017 – 2018 навчальному році.  09.2017  методист
9. Складання планів вивчення педагогічної діяльності вихователів, які атестуються.  до 25. 10.17  методист
10. Підписка  періодичної преси:

 • «Дошкільне виховання»;
 • «Палітра педагога»;
 • «Джміль»;
 •  «Психолог дитячого садка»;
 • «Вихователь-методист»;
 • «Практика управління дошкіль-ним навчальним закладом»;
 • «Музкерівник дитячого садка»
 • «Медична сестра дошкільного навчального закладу».
 2р на рік  методист
11. Створення інформаційного «банку даних» про нові чинні програми та методичні технології, методичні розробки, навчальні посібники.  протягом року  методист
12. Ведення каталогу новинок періо-дичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.  протягом року  методист
13. Використання та впровадження  матеріалів фахової преси в освітньому процесі з дошкільниками.  постійно  методист
14. Сприяти інформаційному наповненню сайту закладу.  постійно  методист
15. Діагностично – прогностична робота з педагогами :

 • Анкетування для визначення педагогічної майстерності;
 • «Гуртуємо команду»
  (Чи все гаразд у нашому колективі?); (Ненасильницьке спілкування )
 • Консультативно – просвітницька допомога  педагогам за  пріоритетними напрямками та за запитами.
 протягом року  методист
16. Поповнення тематичних папок:

«Всебічне здоров’я»  – «Як подолати страх? Допоможе казка» ; «Позитивне ставлення до себе та інших – запорука здоров’я»;  «Українські традиції»;  «Як підтримувати здоров’я» .

«Щастя нації – мета освіти» – «Дозвольте увійти, або як допомогти дитині соціалізуватися.»

«Батьківська сторінка» – «Малюк іде до дитсадка»; «Співпраця без конфліктів», «Культивуємо спілкування без тиску», Створити тематичний фотоальбом.

 щоквартально  методист
17. «Рідне місто ти вивчай, люби його, про нього дбай»  протягом року  методист
18.  Підготувати методичні рекомендації:

 • Лідерство – риса активних, або як плекати лідерів змалку
 • Дітям про гроші
 • «Педагогіка ніжності»
 • До першого класу – без стресу
 протягом року  методист
19. Поповнення новими матеріалами папки «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти»  протягом року вихователь – методист
20. Добірка матеріалів на допомогу молодим педагогам «Моніторинг фізичного розвитку»; «Все про сучасне заняття».  жовтень – листопад. методист, педагоги
21. Добірка матеріалів для роботи консультативного бюро для батьків «Становленння мовленнєвої особистості дитини»  жовтень методист, педагоги
22. Оформлення тематичних виставок,  стендів, оглядів методичних посібників згідно плану роботи  протягом року  методист
23. Забезпечувати  участь педагогів закладу  у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах та акціях,  громадських заходах.  протягом року  завідувач, методист

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

1.  Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи педагогічних працівників з проблем:

 • «Маленькі діти великого світу» Національно – патріотичне виховання дітей дошкільного віку у світлі вимог сталого розвитку.
 • «Я все люблю в своїм краю» Народні звичаї та традиції як засіб національно-патріотичного виховання.
 • «Права передбачають обов’язки» Формування правової культури в дошкільників
 протягом року вихователь – методист
2. Оформлення картотеки поглибленого вивчення  досвіду роботи педагогів закладу з гідно обраними темами. протягом року методист
3. Впровадження педагогічного досвіду   вихователя ДНЗ  Черняк А.О. «Ми всі різні  – ми всі рівні!» – формування основ толерантної культури в дітей дошкільного віку. протягом року  методист, педагоги
4. Впровадження педагогічного досвіду   вихователя ДНЗ Демко А.М. «Дизайн –  освіта в дитячому садку».  протягом року  методист, педагоги
5. Впровадження педагогічного досвіду   вихователя ДНЗ Денисюк Т.О.. «Дбаємо про власну безпеку» протягом року  методист, педагоги
 6. Продовжити співпрацю ДНЗ та РОІППО по створенню педагогічного досвіду на тему : «Родинний місточок – сім’я та садочок» Нові форми взаємодії дитячого садка та батьків. постійно  методист, педагоги
7. Визначити зміст самоосвіти педагогів відповідно до професійних потреб, інтересів, планів. протягом року вихователь – методист

Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету. 

1. Поповнення обладнанням  розвивальних осередків груп відповідно до віку дітей та вимог БКДО і програми. протягом року методист, педагоги
2. Поновлення матеріалів методичного куточка.  протягом року методист, педагоги
3. Обладнання куточка  атестації педагогів.  жовтень методист
4. Поповнення методичного кабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ району, області, України. протягом року методист, педагоги
5. Продовження роботи зі створення на базі методичного кабінету відеотеки педагогічного надбання та кращих досвідів роботи педагогів.  протягом року методист, педагоги
6. Створення презентацій (слайд-шоу) кращих заходів та форм роботи з дітьми і дорослими.  протягом року методист, педагоги
7. Систематизація   конспектів занять з українознавства, краєзнавства. протягом року методист, педагоги
8. Оформити підписку та систематизувати картотеку журналів: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»,  «Джміль»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу». листопад методист, педагоги
9. Поповнення фонду:

 • Інструктивно – методичні, директивні документи.
 • Методична, довідкова, наукова література.
протягом року методист, педагоги
10. Придбати програму «Українське дошкілля» для всіх вікових груп вересень методист, педагоги
11. Продовжити створювати  добірку нових репродукцій художніх картин протягом року методист, педагоги
12. Розробка методичних рекомендацій з питань наступності  в освітньому  процесі.  ІІ кв методист
13. Виготовлення та придбання обладнання та костюмів для гурткової роботи: «Пальчики – пустунці», «Маленькі актори». протягом року методист, керівники гуртків
14. Збір кращих конспектів занять, зразків календарних і перспективних планів навчально-виховної роботи.  листопад методист, педагоги
15. Збір кращих сценаріїв свят, розваг та дозвіль для дошкільників різних вікових категорій. протягом року методист, педагоги
16. Дообладнання в методичному кабінеті розвивального осередка «Азбука безпеки дошкільника». Придбання нового навчально-демонстраційного матеріалу та посібників з проблеми.  протягом року методист, педагоги
17. Придбання папок для комплектування фахової періодичної преси та номенклатури справ вихователя-методиста.  протягом року методист
18. Придбати флеш накопичувач для зберігання методичних, навчальних  матеріалів на електронних носіях.  протягом року  методист
19. Створити альбоми і постійно їх поповнювати фото та відеоматеріалами  для розміщення на тематичній сторінці закладу на порталі «фейсбук». постійно педагоги

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач:

 _____________ Т.Л. Назаренко

11.09.2017

Календарний план роботи вихователя – методиста

на І кв. (вересень, жовтень, листопад)  2017 р.

 

 №  Зміст роботи  Термін виконання  Примітка

І. Підвищення фахової освіти та кваліфікації педагогів.   

1. Опрацювати інструктивно – методичний лист МОН України від 13.06.2017 №1/9-322 з додатками. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.  вересень
2. Організувати засідання круглого столу  на тему – «Новинки програмно методичного забезпечення змісту дошкільної освіти» (Д/В – №2/17):

 • Парціальні програми, програмно – методичні комплекси
 • Методичні посібники для дітей та дорослих
 вересень
3. Здійснювати індивідуальне консультування педагогів.
(сітка проведення організованих занять, планування освітньої роботи)
вересень
4. Спрямувати  педагогів на вибір теми для поглибленого вивчення та створення педагогічного досвіду. вересень – жовтень
5. Проводити  Дні методичного навчання педагогічних  кадрів з метою:

 • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);
 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.
 щомісячно
6. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: Бороцової О.Є.Кость Л.В., Мазурок Я.І.  1кв. 2017р.
7. Заслухати звіти педагогів, що пройшли курсову перепідготовку, на нараді при завідуючій.Діагностика професійної майстерності педагогічних працівників ДНЗ. Якісний аналіз педкадрів.
8. Підготувати та провести районне методобєднання для музичних керівників :

 • «Дитяча хореографія» – методика роботи з дошкільниками
 • «Дар Терпсіхори,  або в світі танцювального мистецтва»
9. Делегувати Остапюк А.А. для участі в майстер – класі  для вихователів із теми: «Особливості навчання читання дітей четвертого, п’ятого та шостого року життя» за авторською методикою Л.Шелестової.
10. З метою реалізації ключових пріоритетів змістового наповнення освітнього процесу  підготувати та провести:

 • Фестиваль інтегрованих занять.
  «З фізкультурою дружимо – зростаємо дужими»
 • Здійснити тематичне вивчення   – «Формування здорової особистості через спортивні та рухливі ігри.»
 • Засідання педагогічної ради –  «Формуємо фізично розвинену особистість.»
 • Семінар «Допоможи собі сам,  або самоменеджмент – щеплення від професійного вигорання»

Провести консультації :

 • «Тайм – менеджмент для професійного зростання»
 • Робота з родинами. Правила ефективної взаємодії батьків та вихователів.
 

 

11. Оформити інформаційний стенд  на теми:

 • «10 секретів успіху»
 • педагогічний досвід: створюємо і презентуємо.
12. Проводити консультації за запитом педагогів.
13.  Забезпечити участь педагогів в громадських заходах міста та району.

 • Делегувати педагогів для участі в святкуванні 520 річниці м. Здолбунів.
 • Взяти участь у кулінарному конкурсі – дегустації «Майстер шеф по – здолбунівськи».
 • Виступ – привітання дітей групи «Пролісок»
 • Виступ педагогів на святковому концерті.
14. Підготувати концертні номери для участі в ювілейному святкуванні Здолбунівського професійного ліцею працівників залізничного транспорту.
15. Провести святкові ранки, розваги, загальні заходи  для вихованців закладу.
16. Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури, кращого   розвивального дидактичного  матеріалу, фахової періодики
17. Наставництво:

 • Закріплення за молодими вихователями   досвідчених педагогів-наставників.
 • Виявлення знань та труднощів молодих педагогів у процесі навчально-виховної діяльності.
 • Складання   плану роботи наставників з молодими педагогами.
 • Проведення індивідуальних консультацій для молодих вихователів.
 • Демонстрація кращих планів  освітньої роботи та документації молодих вихователів.
 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів.
 • забезпечити участь молодих спеціалістів в засіданнях районної школи молодого спеціаліста.
18.  Проводити Дні здоров’я у ДНЗ.
19. Забезпечити  роботу гуртків: «Театр розважає, виховує, навчає»

Завдання:формування навичок безпечної поведінки засобами театралізованої діяльності.

«Пальчики пустунці»  – дизайн – освіта в дитячому садку.

«Друге життя  кинутим речам» Вироби з природного та покидькового матеріалу

20. Проводити хвилинки презентацій творчих знахідок педагогів.
21. Опанування навичками роботи з комп’ютером, відкритими й безкоштовними електронними ресурсами і технологіями та їх широкого використання в освітньому процесі ДНЗ; активне поповнення скарбнички різних матеріалів із веб-сайтів:

 • РОІППО; відділу освіти райдержадміністрації;
 • управління освіти РОДА;
 • порталу освітян «Педрада» («Корисні посилання», «Вебінари»); педагогічної преси;
 • безкоштовне завантаження матеріалів журналів.

ІІ. Атестація педагогічних працівників 

1. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації при РОІППО:Кость Л.В.; Мазурок Я.І; Борцової О.Є. Згідно плану РОІППО
2. Опрацювати  нормативно – правові акти, правила, положення  та статут щодо атестації педагогічних працівників у 2017 – 2018 навчальному році.  Вересень
3. Оформити  стенд з питань  атестації педагогічних працівників.  Вересень
4. Створити  атестаційну  комісію ДНЗ. Ознайомити членів АК з  обов’язками та повноваженнями  згідно Типового  положення про атестацію педагогів.  Вересень
5. Скласти перспективний план – графік проходження обов’язкової атестації педагогами ДНЗ 2018 -2022 рр. Вересень
6. Обов’язкова атестація. Нові положення та правила. Прийом документів педагогів, що підлягають переатестації.  Жовтень
7. Добровільна атестація. Нові положення та правила. Прийом документів педагогів, що виявили бажання приступити до педагогічної перевірки. Жовтень
8. Скласти списки та подати їх у районний відділ освіти педагогів що атестуються у 2017/2018 н.р. До 01.11.17.
9. Засідання атестаційної комісії: етапи  педагогічної атестації. Опрацювати подані обов’язкові документи педпрацівників. Жовтень
10. Вивчення професійної діяльності педагогів, що атестуються.  Постійно
11. Провести індивідуальні консультації з педагогами що атестуються на тему: – «Педагогічний досвід: створюємо і презентуємо.»  Вересень – жовтень
Поділіться цим дописом у соціальних мережах: