Зміни до Постанови КМУ

від 27.01.2021 р № 86

 

Положення про порядок набору дітей

до  закладів дошкільної освіти 

        КМУ вніс зміни до Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою від 12.03.2003 № 305 ( далі – Положення). Воно викладене в редакції постанови КМУ від 27.01. 2021 № 86.

       Директор зараховує дітей до державного закладу дошкільної освіти протягом календарного року на вільні місця в порядку черговості надходження заяв про зарахування. (електронні носії).

       Практика прийому нових дітей протягом календарного року до закладу непоширена, адже вільних місць у більшості закладів бракує. Групи нових дітей формують на початок нового навчального року. До кінця літнього періоду діти старших груп вибувають із закладу у зв’язку з вступом до першого класу. Дітей інших вікових груп переводять до нових.

       Положення: переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюють щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня (п. 11 Положення). Про першочергове зарахування дітей.

Пунктом 10 Положення визначено, що першочергово до  державних закладів дошкільної освіти зараховують дітей, які:

  • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та / або сенсорними та фізичними порушеннями;
  • належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
  • є рідними або усиновленими братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
  • проживають на території обслуговування державного закладу дошкільної освіти – в разі її встановлення його засновником;
  • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
  • перебувають у складних життєвих обставинах і на обліку в службах у справах дітей;

Ці категорії дітей мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням міської ради

від 18.12.2013 р № 964

 

Положення про порядок набору дітей

до дошкільних навчальних закладів міста Здолбунова

I. Загальні  положення.

1.1. Положення розроблене згідно Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад та визначає порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів міста Здолбунів (далі Порядок).

1.2. Порядок запроваджується з метою:

– забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти;

– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у дошкільні навчальні заклади міста Здолбунова;

– запровадження електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів;

–  спрощення процедури та вільний доступ до інформації щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів.

1.3. Порядок є обов’язковим для всіх дошкільних навчальних закладів міста, які перебувають у міській комунальній власності.

II.  Порядок набору дітей до дошкільних навчальних закладів

комунальної власності міста Здолбунова.

2.1. Набір дітей до дошкільного навчального закладу здійснює його керівник відповідно до списків, сформованих електронною базою даних реєстрації дітей в дошкільний навчальний заклад.

2.2. Для електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади міста Здолбунова використовується єдина електронна база з питань освіти порталу «Інформаційна система управління освітою» (далі ІСУО)  https://reg.isuo.org

2.3. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20 % від загальної кількості місць), про що вносяться дані в картку електронного обліку.

2.4. До пільгової категорії відносяться:

2.4.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування дошкільних навчальних закладів;

2.4.2. Діти батьків – інвалідів I та ІІ груп;

2.4.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

2.4.4. Діти працівників правоохоронних органів: міліції та прокуратури ;

2.4.5. Діти працівників дошкільних навчальних закладів та педагогічних працівників ;

2.4.6. Діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку;

2.4.7. Діти одиноких батьків (вдів, вдівців); діти одиноких матерів, статус яких підтверджено відповідним документом;

2.4.8. Діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

2.4.9. Діти військовослужбовців, в тому числі таких, які проходять строкову службу.

2.5. Прийом дітей від 2 до 3р. у дошкільний навчальний заклад проводиться у червні-серпні місяці. У випадку недоукомплектування груп керівник дошкільнорго навчального закладу здійснює прийом  упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати лошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.6. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному дошкільному навчальному закладі та прохідним бар’єром на порталі ІСУО.

2.7. Список дітей по групах в дошкільних навчальних закладах формується в останній декаді серпня поточного року.

2.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі  завідуючі закладу здійснюють самостійно.

2.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного навчального закладу в інший в електронній базі даних здійснює відповідальний дошкільного навчального закладу на підставі звернення батьків та довідки дошкільного навчального закладу, де була зареєстрована дитина, відповідно до дати постановки на електронний облік.

III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів.

3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника дошкільного закладу.

3.2. Контроль за дотриманням Порядку набору до дошкільних навчальних закладів міста Здолбунова здійснюють Здолбунівська міська рада та  відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації.

 

 

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: