Як організувати прогулянку в ДНЗ весело і корисно

Як організувати прогулянку в ДНЗ весело і корисно?

Консультація для вихователів

Прогулянки – важливий режимний момент в освітньому процесі ДНЗ. Традиційно прогулянка включає в себе: організацію з вихованцями спостережень за явищами природи (рослинним і тваринним світом, неживою природою), різноманітні ігри, трудову діяльність, спортивні вправи і самостійну діяльність дітей за їх вибором. Основне завдання вихователя при проведенні прогулянок полягає в забезпеченні активної, змістовної, різноманітної та цікавої для вихованців діяльності. При цьому необхідно рівномірно чергувати спокійну і рухову діяльності, розподіляти фізичне навантаження на дітей. Для того, щоб прогулянки були різноманітними і цікавими, вихователі щодня планують їх зміст, включаючи освітню складову і самостійну діяльність дошкільнят.

Самостійна і спільна діяльність з однолітками передбачає наявність різноманітного ігрового матеріалу та інвентарю. Сучасними вимогами до оновлення освітнього процесу в ДНЗ передбачається також і забезпечення максимальної різноманітності прогулянок як за змістом, так і за організацією.   Обов’язковими складовими всіх прогулянок є спільна діяльність дорослого з дітьми, спільна діяльність з однолітками і самостійна діяльність дитини. Спільна діяльність дорослого з дітьми в ході прогулянки проявляється особливо яскраво, коли здійснюється тісне спілкування між ними у всіх видах діяльності: ігровій, комунікативній, трудовій, руховій, експериментально-дослідній, музично-художній, продуктивній.

Провідній ігровій діяльності дитини, за допомогою якої вона пізнає світ і органічно розвивається, на прогулянці відводиться особлива роль. Ігрові форми можна використовувати при організації індивідуальної, підгрупової або фронтальної роботи з вихованцями. Рухова діяльність на прогулянці також об’єднується з ігровою, при цьому вихователь зобов’язаний регулювати навантаження, спостерігаючи за станом дітей.

Педагог планує прогулянку з урахуванням безлічі факторів: погодних умов, віку дітей, їх пізнавальних інтересів, наявного матеріалу, тематики попередньої освітньої діяльності. Також необхідно передбачити можливість оздоровчого ефекту прогулянки. Правильно організована прогулянка – це найбільш доступний засіб загартовування дитячого організму.Не слід відмовлятися від традиційної форми проведення прогулянок, більше того, вони повинні займати більшу частину часу в практиці організації освітньої роботи з дітьми. Але поряд з цим виділено й інші види прогулянок у ДНЗ.

Види прогулянок у ДНЗ

Прогулянки-пoходи являють собою організований вид діяльності, в ході якого вирішуються оздоровчі завдання, удосконалюються рухові навички та фізичні якості дітей, задовольняються їх пізнавальні потреби, виховується любов і естетичне ставлення до природи. Проводити їх слід з дітьми старшого дошкільного віку . Оптимальна кількість таких прогулянок дві – три на рік. Якщо проводити їх частіше, то ці прогулянки можуть втратити свою привабливість, у дітей знизиться до них інтерес.

Розважальні прогулянки з персонажем спрямовані на створення позитивного емоційного фону, емоційне і психологічне розвантаження дітей, задоволення їх потреби в руховій активності. Форми організації можуть бути різноманітними і варіативними, оскільки залежать не тільки від поставлених цілей і завдань, а й від тематичної спрямованості та смислової насиченості.

Прогулянки з персонажем добре використовувати для мотивації вихованців до певного виду діяльності. Персонаж допомагає зацікавити всіх дітей групи, залучити їх до спільної ігрової діяльності, спостережень, праці.

Прогулянка-подія присвячується певній темі (Дню космонавтики, Дню музики, Дню котів, Дню міста, Дню знань тощо) або події в дитячому садку (встановили новий ігровий комплекс, спортивне обладнання, оновили пісок у пісочницях та ін.) Прогулянка-подія (тематична прогулянка) допомагає вихователю підкреслити важливість події, уточнити їх знання, з’ясувати характер сприйняття певної теми. Прогулянки даного виду сприяють розумовому, моральному, естетичному вихованню, розвивають допитливість дошкільнят.

Спортивні прогулянки спрямовані на зміцнення здоров’я, профілактику стомлення, фізичний і розумовий розвиток, оптимізацію рухової активності дітей. При організації подібних прогулянок різноманітні види дитячої діяльності об’єднуються спортивною тематикою. Правильно організовані спортивні прогулянки надають загартовувальний вплив на дитячий організм в природних умовах, сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Акцент в ході проведення таких прогулянок робиться на формуванні фізичних якостей, вихованню інтересу до спорту та здорового способу життя. Отже, основні завдання, які реалізуються в ході спортивної прогулянки:- організація активного спортивного відпочинку дітей;- закріплення рухових навичок;- розвиток фізичних та морально-вольових якостей дошкільників.

Вимоги до проведення спортивної прогулянки:

1. Проводиться в першу половину дня протягом навчального року (в літній період – 2-3 рази на тиждень).

2. Тривалість спортивної прогулянки має відповідати часу, визначеному режимом дня для певної вікової групи.

3. Мають бути забезпечені оптимальні умови для проведення ігор та вправ спортивного характеру.

4. Елементи спорту (зимові та літні) мають бути важливою складовою спортивної прогулянки в залежності від пори року та погодних умов.

Орієнтовна структура спортивної прогулянки:

1.  Організований перехід до місця проведення з виконанням низки загальнорозвивальних рухових завдань, подоланням посильних дітям перешкод.

2.  Спостереження в природі (за об’єктами довкілля).

3.  Дидактичні ігри спортивної тематики.

4.  Спортивні вправи, розваги, змагання, ігри-естафети, ігри з елементами спорту.

5.  Самостійна діяльність дітей. Індивідуальна робота з дітьми.

6.  Повернення до дошкільного закладу.

У прогулянках – трудових акціях переважають трудові доручення, вихованці долучаються до різних форм праці відповідно до сезону і погодних  умов. У дітей формується розуміння, що праця на природі – це не гра або розвага, а серйозне заняття. Вихователь підводить їх до розуміння необхідності праці, виховує бажання брати участь у роботах по догляду за рослинами, годівлі птахів, прибирання території (очищенню ігрового майданчику від листя, снігу та ін.). На таких прогулянках діти вчаться трудитися колективно, спільно. Підсумок виконаної дітьми роботи – це результат спільної праці всіх.

Рекомендації вихователям ДНЗ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГУЛЯНКИ

У режимі дня дошкільного закладу передбачаються дві прогулянки: у першій половині дня та у другий. Під час прогулянки повною мірою повинні реалізовуватися освітньо – виховні завдання.

 • Оздоровлення дітей.

 • Фізичний розвиток.

 • Розвиток самостійності.

 • Розширення кругозору.

 • Ознайомлення з навколишнім світом.

 • Виховання естетичних почуттів, культури поведінки.

Педагог сприяє розвитку у дітей елементарних природно – наукових уявлень про фізичні властивості навколишнього світу, формуванню географічних знань (відповідно до вікових можливостей) і екологічної культури, емоційно позитивного відношення до живої і неживої природи.

З метою успішної реалізації перерахованих вище завдань необхідно ретельне перспективне планування цього режимного моменту.

При плануванні прогулянки вихователь повинен враховувати безліч різноманітних факторів: погодні умови, вік і контингент дітей, наявність інвентарю та відповідного обладнання, і багато чого іншого.

Структуру прогулянки умовно можна представити в такий спосіб:

 • спостереження;

 • трудова діяльність дітей;

 • рухливі ігри;

 • індивідуальна робота дітьми;

 • самостійна діяльність дітей;

 • індивідуальні бесіди з дітьми;

 • організація самостійної діяльності дітей;

 • індивідуальна робота з дітьми (розвиток мови, пізнавальний розвиток).

Різновиду прогулянок

 • Типова – максимально вільна діяльність дітей (максимум атрибутів).

 • Комбінування: цільова прогулянка і самостійна діяльність.

 • Прогулянка – екскурсія – похід.

 • Спортивні естафети.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Спостереження – це в першу чергу спостереження за сезонними явищами в живій і неживій природі. Важливо закріплювати знання дітей про те, що ці зміни впливають на життя тварин і людини, навчити робити висновки про взаємозв’язки різних природних явищ. Переважно планувати спостереження на прогулянці по днях тижня.

Спостереження розвиває допитливість. Вихователь підтримує інтерес дітей до прикмет пори року, задає запитання, які націлюють увагу дитини та спонукують їх до подальших спостережень. Отримані спостереження можна закріпити наступними замальовками, складанням розповідей. На літній, весняній, зимовій, осінній прогулянці педагоги періодично звертають увагу дітей на колірну гаму дерев.

Використання віршів на певну тему при спостереженнях і розглядання допомагає підсилити враження дітей від прогулянки.

Вірші про природу, загадки, народні прикмети й прислів’я – всі ці нехитрі словесні прийоми дозволяють зробити прогулянку більше емоційної, направити спостереження дітей у потрібне русло.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дітей залучають до збору насіння квітів на клумбі, осіннього листя для гербарію та прикраси групової кімнати, пересаджуванню квітів із клумби у горщики для куточка природи, прибирання на прогулянковому та спортивному майданчиках.

Для успішного вирішення завдань щодо розвитку самостійності і акуратності, прищепленню працьовитості дуже важливо правильно підібрати дитячий інвентар: граблі, лопатки, совки, відра, візочки. Велике значення при організації праці з дітьми на прогулянці має емоційне відношення до справи, що задає вихователь ще до початку роботи. Не завжди сама робота буде цікавити дітей, іноді їх залучає мета, поставлена вихователем, а під час виконання роботи захоплюють спільність інтересів, злагодженість, змагання тощо.

Не менш важливо створити правильну мотивацію, пояснити, чому необхідно зробити цю роботу саме сьогодні і саме таким способом. Дітей старшої групи варто підводити до розуміння того, що потрібно робити не тільки цікаву роботу, але й необхідно урізноманітнити діяльність, вихователь може запропонувати дітям відгадати загадки.

Щоб правильно керувати спостереженнями та трудовою діяльністю дітей на прогулянці, вихователь повинен поповнювати свої знання про рослини і тварин, володіти практичними вміннями та навичками в цій області, а також методикою проведення спостережень, екскурсій, організації праці дітей дошкільного віку.

РУХЛИВІ ІГРИ

Рухливі ігри плануються і проводяться вихователем самостійно, з урахуванням побажань дітей. Вони можуть бути досить різноманітні, тому щоб уникнути монотонності доцільно спланувати рухливі ігри по днях тижня з урахування пори року. Таке планування дозволяє врахувати інтереси кожної дитини, повністю охопити програмний матеріал рухливих ігор, організувати діяльність вихователя. Обов’язково дві рухливих ігри.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота на прогулянці теж ретельно планується. При цьому враховуються рекомендації вузьких фахівців. Важливо, щоб дитина, з якою ведеться індивідуальна робота, розуміла її необхідність і охоче виконувала запропоновані завдання.

САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна діяльність дітей на прогулянці також має потребує грамотного керівництва. Вихователь може запропонувати дітям організувати сюжетно – рольову або рухливу гру, цікаві завдання, іграшки або інвентар для праці й т.п. Необхідний постійний контроль за самостійною діяльністю дітей.

Як театр починається з вішалки, так і прогулянка починається з роздягальні. Важливим фактором, що впливає на здоров’я дитини, є її одяг. Педагогічний колектив ДНЗ повинен проводити бесіди з батьками по цьому питанню щодо одягу та взуття дитини. Одяг і взуття дитини повинні підходити за розміром, не стискати рухи, бути з натуральних матеріалів і відповідати температурному режиму й погоді. У протилежному випадку можливі перегрів або переохолодження дитячого організму, різні поранення шкіри, травми.

Важливим моментом в одяганні дітей на прогулянку є одночасність і послідовність, тобто діти повинні одягатися по можливості одночасно, щоб чекаючи, не спітніти. Педагоги широко використовують метод змагання, заохочення, а також роздільне вдягання з використанням загадок і приказок. Наприклад, загадується загадка про який-небудь елемент одягу, і ті діти, хто відгадав, повинні швидко і мовчки його надягти. Навіть ті діти, які не відгадали загадку, дивлячись на своїх друзів, швидко одягаються, щоб не бути останніми. Таким чином, дитина не тільки готується до виходу на прогулянку, але й розвиває фантазію, спритність.

Звертаючи увагу на кожну дитину, вихователь постійно повинен тримати в полі зору всіх дітей: вчасно запобігти виникаючому конфлікту, похвалити тих, хто за власною ініціативою навів порядок у шафі та роздягальні. Так створюються гарні умови для всебічного розвитку та виховання дітей на прогулянці.

Прогулянки будуть радісними, цікавими, пізнавальними і досягнуть мети за умови, якщо вихователь зуміє зацікавити та збагатити знання дітей. Дошкільники з величезною зацікавленістю дивляться у навколишній світ, але бачать далеко не всі, іноді навіть не помічають головного. А якщо справжній вихователь, що дивується разом з ними, учить не тільки дивитися, але й бачити, діти захочуть довідатися більше.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: